Bacaan Doa Nurbuat Latin Dan Artinya Serta Manfaat Mengamalkannya

Doa Nurbuat, Manfaatnya untuk Urusan Dunia Akhirat

Doa nurbuat atau biasa disebut dengan doa nubuwwah adalah salah satu doa yang memiliki banyak manfaat. Apalagi jika kita istiqomah mengucapkannya. Doa nurbuat juga disebut sebagai doa pengasihan yang bertujuan agar disayangi oleh orang – orang yang memusuhi kita. Lebih tepatnya doa ini dapat menghindarkan kita dari gangguan setan yang ingin menzolimi kita.

Sebagai manusia dan umat di dunia, tentunya ada banyak masalah yang menimpamu. Bahkan dengan semakin bertambahnya usia, maka akan semakin banyak masalah yang menghampiri. Jika tidak diiringi dengan ibadah yang baik, maka hidup pun akan menjadi sulit. Karena itu, untuk memudahkan permasalahan hidup terdapat bacaan doa nurbuat yang bisa menjadi solusinya.

Berikut dibawah ini bacaan doa nurbuat dalam bahasa latin dan artinya :

“Allaahumma dzis-sultaanil-‘aziimi wa dzil-mannil-qadiimi wa dzil-wajhil-kariimi wa waliyyil-kalimaatit-taammati wadda’awaatil-mustajaabaati ‘aaqilil-hasani wal-husaini min anfusil-haqqi ‘ainil-qudrati wan-naaziriina wa ‘ainil-jinni wal-insi wasy-syayaatiin,

Wa iy yakaadulladziina kafaruu layuzliquunaka bi absaarihim lammaa samii’udz-dzikra wa yaquuluuna innahuu lamajnuunuw wa maa huwa illaa dzikrul lil-‘aalamiin, wa mustajaabil-qur’aanil-‘aziim, wa waritsa sulaimaanu daawuuda ‘alaihimas-salaam, al-wuduudu dzul-‘arsyil-majiid. Tawwil ‘umrii wa shahhih jasadii waqdii haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbibnii lin-naasi ajma ‘iina wa tabaa ‘adil-‘adaawata kullahaa mim banii aadama ‘alaihissalaamu man kaana hayyaw wa yahiqqal-qaulu ‘alal-kaafiriina innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.

Subhaana rabbika rabbil-‘izzati ‘ammaa yasifuuna wa salaamun ‘alal-mursaliina wal-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.”

Artinya :

“Ya Allah yang Maha Kuat, yang memiliki anugerah, yang merupakan zat yang Maha Mulia, yang menguasai banyak kalimat sempurna dan doa yang mustajab, penjamin Al Hasan dan Al Husain dari jiwa yang hak, pandangan yang penuh kuasa, serta orang – orang yang melihat dari pandangan para jin, manusia, dan juga setan.

Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah orang yang menjerumuskan kamu dengan pandangan dari mereka, ketika mendengar Al-Quran dan mereka pun berkata, Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang gila. Al-Quran hanyalah peringatan untuk setiap umat. Wahai yang Dia yang memperkenankan melalui Al-Quran yang sangat agung. Sulaiman dan juga Daud dan Dia yang Maha Pengasih, sebagai pemilik Arasy yang Mulia.

Maka panjangkanlah umurku, sehatkanlah tubuhku, tunaikanlah segala yang kuperlukan, dan perbanyakanlah harta dan anakku, jadikanlah aku orang yang terhindar dari segala permusuhan dari anak – anak adam yang masih hidup. Pastikan ketetapan atau azab untuk orang – orang yang kafir. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuasa akan segala sesuatu.

Maha suci Tuhanmu, yaitu Maha yang memiliki kebesaran, dari apapun yang (mereka) gambarkan yaitu orang – orang kafir, dan melimpahlah kesejahteraan pada para Rasul, dan segala puji Bagi Allah pemilik Alam Semesta.”

Untuk mendapatkan manfaat yang nyata, Anda perlu amalkan doa nurbuat ini dengan penuh keikhlasan. Adapun beragam manfaat yang bisa didapatkan dari mengamalkan doa nurbuat adalah sebagai berikut :

  • Mengingatkan diri kita kepada Allah
  • Membantu kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad
  • Dimohonkan ampun oleh para malaikat
  • Hajat akan dikabulkan
  • Mendamaikan orang yang bertengkar
  • Disukai oleh banyak orang
  • Membuat wajah nampak lebih cerah
  • Dilindungi dari sihir
  • Ditambahkan kekayaannya
  • Ditunjukkan kebenaran

Itulah ulasan tentang bacaan doa nurbuat dalam bahasa latin dan artinya serta manfaat luar biasa yang akan didapatkan saat mengamalkannya. Amalkanlah doa ini dengan penuh keikhalasan. Insya Allah, Allah SWT akan mengabulkan apapun keinginan Anda. Tentunya hal tersebut harus disertai dengan usaha serta kesabaran yang tulus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *